Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Casper đúng chuẩn và chi tiết nhất