Lỗi A1 điều hòa Daikin: Nguyên nhân và cách khắc phục chuẩn nhất