Tủ lạnh LG dung tích lớn sale “đẫm” mùa dịch: hơn 7 triệu sắm được loại hơn 300 lít