Chia sẻ cách khắc phục tivi Sony không vào được ứng dụng