Tivi LG không dò được kênh: Nguyên nhân & cách khắc phục