Đột phá trong việc bảo quản thực phẩm với ngăn chân không trên tủ lạnh Hitachi