Lỗi màn hình laptop bị trắng do đâu? Cách khắc phục như nào?