Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Daikin chính xác, chi tiết nhất