Chia sẻ thông tin về lỗi L3 điều hòa Daikin đơn giản