Nguyên nhân và cách khắc phục laptop không tắt được nguồn hiệu quả