Tổng hợp các ký hiệu trên điều khiển điều hòa LG chi tiết