Có nên để laptop ở chế độ Sleep không? Có tốn điện không?