Cảm biến vân tay là gì? Ưu và nhược điểm của công nghệ cảm biến vân tay