Các loại gas phổ biến được sử dụng trên tủ lạnh, tủ đông