2 phòng lắp chung 1 điều hòa có thực sự tiết kiệm chi phí?