Tuyển dụng

Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng siêu thị

Mức lương : từ 5tr trở lên

Địa điểm làm việc : Hà Nội và Chi nhánh HC ở các tỉnh

Số lượng tuyển : 20

Thời gian nộp hồ sơ : 15/06/2020

Kỹ thuật giao lắp
Nhân viên kỹ thuật giao lắp

Mức lương : từ 8tr trở lên

Địa điểm làm việc : Hà Nội

Số lượng tuyển : 5

Thời gian nộp hồ sơ : 15/06/2020

Nhân viên lái xe
Nhân viên lái xe CN Tam Trinh

Mức lương : từ 7tr trở lên

Địa điểm làm việc : Siêu thị Điện máy HC 411 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Số lượng tuyển : 4

Thời gian nộp hồ sơ : 15/06/2020

Nhân viên kho
Nhân viên kho CN Tam Trinh

Mức lương : từ 5tr trở lên

Địa điểm làm việc : Siêu thị Điện máy HC Tam Trinh, số 411 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

Số lượng tuyển : 4

Thời gian nộp hồ sơ : 15/06/2020

Nhân viên lái xe
Nhân viên lái xe CN Tam Trinh

Mức lương : từ 7tr trở lên

Địa điểm làm việc : Siêu thị Điện máy HC 411 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Số lượng tuyển : 3

Thời gian nộp hồ sơ : 15/06/2020