Tuyển dụng

NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI
Nhân viên điều phối chi nhánh 63 Vạn Phúc

Mức lương : Từ 6 triệu trở lên

Địa điểm làm việc : Siêu thị Điện máy HC 63 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Số lượng tuyển : 5

Thời gian nộp hồ sơ : 01/07/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT GIAO LẮP
Nhân viên kỹ thuật giao lắp chi nhánh 63 Vạn Phúc

Mức lương : Từ 8 triệu trở lên

Địa điểm làm việc : Siêu thị Điện máy HC 63 Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội

Số lượng tuyển : 5

Thời gian nộp hồ sơ : 01/07/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt chi nhánh Hòa Bình

Mức lương : Từ 8 triệu trở lên

Địa điểm làm việc : Siêu thị Điện máy HC 315 Cù Chính Lan, tp Hòa Bình.

Số lượng tuyển : 10

Thời gian nộp hồ sơ : 01/07/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt chi nhánh 411 Tam Trinh

Mức lương : Từ 8 triệu trở lên

Địa điểm làm việc : Siêu thị Điện máy HC 411 Tam Trinh – Hoàng Mai - Hà Nội

Số lượng tuyển : 5

Thời gian nộp hồ sơ : 01/07/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt chi nhánh 549 Nguyễn Văn Cừ

Mức lương : Từ 8 triệu trở lên

Địa điểm làm việc : Siêu thị Điện máy HC 549 Nguyễn văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Số lượng tuyển : 5

Thời gian nộp hồ sơ : 01/07/2020