Tuyển dụng

KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI 399 PHẠM VĂN ĐỒNG
Kế Toán Bán Hàng

Mức lương : 6tr

Địa điểm làm việc : Hà Nội

Số lượng tuyển : 9

Thời gian nộp hồ sơ : 30/09/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT LÀM VIỆC TẠI TAM TRINH
Kỹ Thuật Lắp Đặt

Mức lương : 6 -8tr

Địa điểm làm việc : Hà Nội

Số lượng tuyển : 9

Thời gian nộp hồ sơ : 30/09/2020

PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
phó giám đốc chi nhánh thành phố Hải Phòng

Mức lương : thỏa thuận

Địa điểm làm việc : Hải Phòng

Số lượng tuyển : 2

Thời gian nộp hồ sơ : 18/09/2020

NHÂN VIÊN ĐIỀU VẬN
Nhân viên điều vận chi nhánh Vạn Phúc Hà Đông

Mức lương : 7tr

Địa điểm làm việc : Hà Nội

Số lượng tuyển : 3

Thời gian nộp hồ sơ : 09/09/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt chi nhánh Vạn Phúc

Mức lương : 5tr

Địa điểm làm việc : Hà Nội

Số lượng tuyển : 5

Thời gian nộp hồ sơ : 09/09/2020