Skip to Main Content

Cat path

Sub menu23_12

Sub menu23_13

Sub menu23_14

Sub menu23_15

Ti vi Toshiba 32L5450VN

Mã SP
00016175
Tên
Ti vi Toshiba 32L5450VN
Model
32L5450VN
Thương hiệu
TOSHIBA
Trạng thái
Ngừng kinh doanh

Thông tin khuyến mãi

Bình luận

View more

Thông số kỹ thuật

View more

Banner