Skip to Main Content

Cat path

Sub menu23_12

Sub menu23_13

Sub menu23_14

Sub menu23_15

Ti vi Sony KD-49X8000C

Mã SP
00021788
Tên
Ti vi Sony KD-49X8000C
Model
KD-49X8000C
Thương hiệu
SONY
Trạng thái
Ngừng kinh doanh

Thông tin khuyến mãi

Bình luận

View more

Thông số kỹ thuật

View more

Banner