Skip to Main Content

Cat path

Sub menu23_12

Sub menu23_13

Sub menu23_14

Sub menu23_15

Ti vi Samsung UA28F4001ARXXV

Mã SP
00010638
Tên
Ti vi Samsung UA28F4001ARXXV
Model
UA28F4001ARXXV
Thương hiệu
SAMSUNG
Trạng thái
Ngừng kinh doanh

Thông tin khuyến mãi

Bình luận

View more

Thông số kỹ thuật

View more

Banner