Skip to Main Content

Cat path

Sub menu23_12

Sub menu23_13

Sub menu23_14

Sub menu23_15

Ti vi Samsung UA23F4003ARXXV

Mã SP
00009019
Tên
Ti vi Samsung UA23F4003ARXXV
Model
UA23F4003ARXXV
Thương hiệu
SAMSUNG
Trạng thái
Ngừng kinh doanh

Thông tin khuyến mãi

Bình luận

View more

Thông số kỹ thuật

View more

Banner