Skip to Main Content

Cat path

Sub menu23_12

Sub menu23_13

Sub menu23_14

Sub menu23_15

Ti vi Samsung PA43H4500AKXXV

Mã SP
00013255
Tên
Ti vi Samsung PA43H4500AKXXV
Model
PA43H4500AKXXV
Thương hiệu
SAMSUNG
Trạng thái
Ngừng kinh doanh

Thông tin khuyến mãi

Bình luận

View more

Thông số kỹ thuật

View more

Banner