Skip to Main Content

Cat path

Sub menu23_12

Sub menu23_13

Sub menu23_14

Sub menu23_15

Ti vi Panasonic TH-50CX400V

Mã SP
00021967
Tên
Ti vi Panasonic TH-50CX400V
Model
TH-50CX400V
Thương hiệu
PANASONIC
Trạng thái
Ngừng kinh doanh

Thông tin khuyến mãi

Bình luận

View more

Thông số kỹ thuật

View more

Banner