Skip to Main Content

Cat path

Sub menu23_12

Sub menu23_13

Sub menu23_14

Sub menu23_15

Ti vi LG 60LN5400.ATV

Mã SP
00008740
Tên
Ti vi LG 60LN5400.ATV
Model
60LN5400.ATV
Thương hiệu
LG
Trạng thái
Ngừng kinh doanh

Thông tin khuyến mãi

Bình luận

View more

Thông số kỹ thuật

View more

Banner