Skip to Main Content

Cat path

Sub menu23_12

Sub menu23_13

Sub menu23_14

Sub menu23_15

Ti vi LG 43LF590T.ATV

Mã SP
00021549
Tên
Ti vi LG 43LF590T.ATV
Model
43LF590T.ATV
Thương hiệu
LG
Trạng thái
Ngừng kinh doanh

Thông tin khuyến mãi

Bình luận

View more

Thông số kỹ thuật

View more

Banner