Skip to Main Content

Cat path

Sub menu23_12

Sub menu23_13

Sub menu23_14

Sub menu23_15

Ti vi LG 42LS4600.ATV

Mã SP
00000364
Tên
Ti vi LG 42LS4600.ATV
Model
42LS4600.ATV
Thương hiệu
LG
Trạng thái
Ngừng kinh doanh

Thông tin khuyến mãi

Bình luận

View more

Thông số kỹ thuật

View more

Banner