Skip to Main Content

Cat path

Sub menu23_12

Sub menu23_13

Sub menu23_14

Sub menu23_15

Ti vi LED Samsung UHD UA65HU8500KXXV

Mã SP
00014000
Tên
Ti vi LED Samsung UHD UA65HU8500KXXV
Model
UA65HU8500KXXV
Thương hiệu
SAMSUNG
Trạng thái
Ngừng kinh doanh

Thông tin khuyến mãi

Bình luận

View more

Thông số kỹ thuật

View more

Banner