Skip to Main Content

Cat path

Sub menu23_12

Sub menu23_13

Sub menu23_14

Sub menu23_15

MHMT SamSung 23.6" LED LS24D590PL/XV

Mã SP
00014290
Tên
MHMT SamSung 23.6" LED LS24D590PL/XV
Model
LS24D590PL/XV
Thương hiệu
SAMSUNG
Trạng thái
Ngừng kinh doanh

Thông tin khuyến mãi

Bình luận

View more

Thông số kỹ thuật

View more

Banner