Skip to Main Content

Cat path

Sub menu23_12

Sub menu23_13

Sub menu23_14

Sub menu23_15

Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGF320CX

Mã SP
00022654
Tên
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGF320CX
Model
KX-TGF320CX
Thương hiệu
PANASONIC
Trạng thái
Ngừng kinh doanh

Thông tin khuyến mãi

Bình luận

View more

Thông số kỹ thuật

View more

Banner