Top tivi Sony giảm khủng đến 64%, giá chỉ từ 11,990,000đ