MỪNG SINH NHẬT HC - SĂN SALE CUỐI TUẦN Laptop, Điện Thoại Giảm SỐC tới 12.5 Triệu