Người dân tấp nập mua sắm kẻo hết hàng dịp Tết tại Điện máy HC nhưng vẫn đảm bảo 5K