Nâng thời gian bảo hành lên 2 năm cho toàn bộ sản phẩm tablet Lenovo