Máy giặt rung lắc và kêu to bất thường phải làm thế nào?