Xác minh hiệu quả ức chế vi rút SARS-CoV-2 của điều hòa Panasonic trang bị nanoe™ X