Giảm giá 10% chuột trị giá dưới 1 triệu, khi mua kèm với tất cả laptop