Nguyên nhân và cách khắc phục điều hoà LG nháy đèn nguồn