Nguyên nhân và cách khắc phục điều hoà có mùi khai hiệu quả