Đá khô trên quạt điều hòa là gì? Sử dụng như thế nào là đúng cách?