Chân đế máy giặt có tác dụng gì? Tại sao nên trang bị chân đế máy giặt?