Hướng dẫn cách xả hết nước trong máy giặt đơn giản, nhanh chóng