[Nhận biết] Bếp hồng ngoại và bếp từ khác nhau như thế nào?