Tặng thêm 01 năm bảo hành khi mua QLED TV Samsung

Tặng thêm 01 năm bảo hành khi mua QLED TV Samsung

Từ 01/8 - 30/9/2021, khi Quý khách hàng mua QLED TV Samsung sẽ được tặng thêm 01 năm bảo hành mở rộng sau 02 năm bảo hành tiêu chuẩn nâng tổng số thời gian bảo hành lên đến 03 năm. Xem ngay danh sách chi tiết sản phẩm áp dụng dưới đây.